các dòng thiết bị báo cháy đầu cuối kết hợp trên loop

cùng theo với mô đun đo lường 2 ngõ vào; mô đun tính toán 8 ngõ vào kết hợp 1 Relay; mô đun quản lý đầu báo không địa chỉ; mô đun 2 Relay Ouputs cho tiếp điểm 120 VAC/230 VAC/24 VAC…thiết bị báo cháy đầu cuối phối kết hợp trên loop còn có không ít mô đun khác như mô đun 8 Relay Output, mô đun tinh chỉnh dòng thiết bị cảnh báo…Sieuthiphongchay.vn xin đưa ra cụ thể cùng quý khách trong nội dung bài viết dưới đây.

==>> Xem thêm :   http://unipos.vn/

Mô đun 8 Relay Output cho tiếp điểm điện áp thấp 30 VDC

Đặc tính chung của mô đun 8 Relay Output cho tiếp điểm điện áp thấp 30 VDC là có 8 Relay sinh hoạt chủ quyền. Dòng định mức tiếp điểm 2A tại 30 VDC. thiết bị chuyên dùng cho chức năng Relay, kích hoạt khối hệ thống âm thanh sơ tán. bổ trợ isolator tích hợp giúp cách ly dòng thiết bị khi có sự cố ngắn mạch, hở mạch. Không cần dây cấp nguồn phụ. được cho phép tùy chỉnh Địa chỉ cửa hàng báo cháy auto hoặc bằng tay thủ công qua DIP switch. thiết bị báo cháy này phù hợp với chuẩn mức EN54 – 18.

Mô đun tinh chỉnh và điều khiển thiết bị lưu ý chuông, đèn

Với dòng thiết bị báo cháy đầu cuối phối hợp trên loop có mô đun tinh chỉnh thiết bị lưu ý chuông, đèn sẽ hỗ trợ kích hoạt & tính toán những dòng thiết bị âm thanh chuông, còi and đèn báo cháy. dòng sản phẩm cung cấp cho các dòng thiết bị cảnh báo cao nhất 3A. khối hệ thống báo cháy phải bảo đảm an toàn khi có sự cố đứt dây tín hiệu (loop line) thì những thiết bị chuông, còi, đèn báo cháy khi đã đc kích vẫn bảo trì trạng thái chú ý. Phải đảm bảo an toàn việc kích hoạt đồng điệu cùng lúc nhiều mô đun bên trên loop. Mô đun được cấp nguồn qua dây nguồn phụ. hỗ trợ isolator kết hợp giúp cách ly thiết bị khi có sự cố ngắn mạch, hở mạch. chất nhận được tùy chỉnh cấu hình ADD báo cháy auto hoặc bằng tay qua DIP switch.
==>> Xem thêm Báo cháy UniPos
Mô đun với 2 ngõ ra

Mỗi input có 2 trạng thái hòa bình chính là trạng thái thường đóng and trạng thái thường mở, cung cấp 2 ngõ ra hoạt động và sinh hoạt hòa bình. rất có thể đi dây theo kiểu loop, mạch thẳng hoặc mạch nhánh. Mô đun giám sát và đo lường 2 ngõ ra còn làm isolator phối hợp giúp cách ly dòng thiết bị khi có sự cố ngắn mạch, hở mạch. Không cần dây cấp nguồn phụ. có thể chấp nhận được tùy chỉnh thiết lập ADD báo cháy auto hoặc thủ công bằng tay qua DIP switch.

Mô đun đo lường và tính toán 8 ngõ vào and 2 ngõ ra

thiết bị báo cháy đầu cuối kết hợp trên loop mô đun đo lường và tính toán 8 ngõ vào & 2 ngõ ra có 8 ngõ ra hoạt động chủ quyền. Dòng hỗ trợ tối đa cho từng Output là 700 mA. Có 2 ngõ vào đo lường và tính toán chủ quyền. Mỗi input có 2 trạng thái chủ quyền chính là trạng thái thường đóng and trạng thái thường mở. có thể đi dây theo kiểu loop, mạch thẳng hoặc mạch nhánh. Mô đun đo lường và thống kê 8 ngõ vào và 2 ngõ ra còn hỗ trợ isolator tích hợp giúp cách ly thiết bị khi có sự cố ngắn mạch, hở mạch. Không cần dây cấp nguồn phụ. có thể chấp nhận được tùy chỉnh Địa Chỉ báo cháy auto hoặc bằng tay qua DIP switch. thiết bị báo cháy này hợp với chuẩn mức EN54 – 18.

Mô đun giám sát và đo lường 1 ngõ vào và 2 ngõ ra

Mô đun này hỗ trợ 1 ngõ vào giám sát và đo lường và một ngõ ra điều khiển và tinh chỉnh phụ để kích hoạt đèn chỉ thị, dòng thiết bị ngoại vi. dòng thiết bị báo cháy này chất nhận được cấu hình ngõ vào theo kiểu ngõ vào báo động, đo lường có điện trở (3,9K Ohm), thống kê giám sát kiểu tiếp điểm hay giám sát và đo lường sự cố. chất nhận được cấu hình chọn lựa ngõ vào được kích hoạt khi tiếp điểm đóng hoặc hở. bổ trợ isolator tích hợp giúp cách ly dòng thiết bị khi có sự cố ngắn mạch, hở mạch. Không cần dây cấp nguồn phụ. được cho phép tùy chỉnh cấu hình Địa Chỉ báo cháy tự động hoặc bằng tay thủ công qua DIP switch.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Article By :