Cách chọn đề tài khi làm luận văn tốt nghiệp đối với chuyên ngành kế toán

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều cần làm luận văn tốt nghiệp cuối khóa về chuyên ngành của mình trước khi ra trường. Tuy nhiên, tâm trạng chung của một số sinh viên cuối khóa còn vướng mắc trong việc chọn đề tài khi ra trường, Dịch vụ nhận viết thuê luận văn tiếng Anh, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, viết báo cáo thực tập thuê gợi ý các bạn một số cách chọn đề tài khi làm luận văn tốt nghiệp.

Dịch vụ làm thuê tiểu luận, làm thuê báo cáo thực tập, luận văn dựa trên kinh nghiệm của các bạn sinh viên, đồng nghiệp đi trước đã hoàn thành bài luận văn này.
Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu một số chủ đề luận văn đối với khối ngành kế toán nhé!

Nói chung,  chọn đề tài là một bước tương đối khó khi bạn làm luận văn để ra trường, vì vậy để bài luận văn của bạn có thể đóng góp trong lĩnh vực mà bạn nghiên cứu, bạn cần có sự lựa chọn và nghiên cứu một cách nghiêm túc nhất.

Đối với khối ngành kế toán, chủ đề các bạn làm luận văn thường chỉ hạn chế và tập trung vào  các chủ đề giá thành, quản trị giá thành, kế toán công nợ, tài sản cố định… làm cho các bài luận văn trong lĩnh vực này khá là sơ sài và rất ít những ý tưởng mới. Nguyên nhân có thể do các bạn sinh viên tiếp xúc thực tế còn rất ít do điều kiện thực tập chưa có.
Vì vậy, Dịch vụ nhận làm luận văn, nhận làm luận văn thạc sĩ, viết thuê luận văn thạc sĩ, tiến sĩ nhận thấy rằng trong điều kiện hiện nay, các bạn có thể tập trung vào nghiên cứu các chuẩn mực để lựa chọn để tài phù hợp về những ảnh hưởng của những chuẩn mực đó đến công tác kế toán của doanh nghiệp, từ đó đề xuất được những ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán.

Thường các bạn sinh viên chúng ta khi chưa ra trường sẽ viết không bám sát thực tế, làm luận văn còn mang tính lý thuyết nhiều do chúng ta lấy tư liệu từ sách vở là chính.

Bạn hạn chế tham khảo những đề tài đã được viết bởi vì bạn sẽ rất khó thoát khỏi lối mòn của những bài viết hay mà bạn đã được xem qua khi kinh nghiệm của bạn còn non nớt và yếu kém.
Điều cần có nữa là bạn có thể quan sát hàng ngày để thấy được cái gì mình có thể nói mà người ta ít nghĩ đến hoặc chưa nghĩ ra .

Article By :