Chuyện quái dị và rợn tóc gáy ở Sài thành: Giả chết trong quan tài để …

Khuôn là chuyên gia… điểm trang cho những thi hài khuất trước khi gia tộc bay cầm giới phía kia. Khuôn biểu, mỗi đơn người khi khuất, trên phương diện đều hiển hiện những vẻ hoảng vong linh tột cùng vì đơn ra chiềun, trong suốt giây lát nếu đối xử phương diện cùng dốt khuất, có ai mà giò khiếp sợ bao giờ! Thế bởi cầm, nghề nghiệp cụm từ Khuôn là điểm trang lại, là xóa đi những vẻ hết vong linh đấy.

Làm nghề nghiệp nè hẵng lâu năm bởi cầm việc chộ phương diện thi hài khuất cùng Khuôn cũng khôn xiết đền ngày. Tuy nhiên, Khuôn biểu, khi nằm trong suốt cỗ ván thử khuất, giò hiểu sao anh lại có cảm giác hãi kinh tột cùng như cầm! Trò chuyện cùng tao, Khuôn biểu, anh giò hích nghề nghiệp nè, mà vì bản thân bị tai nạn liên lạc bởi cầm sức khỏe sút ra chiềum, ngoài việc… nằm khuất thử, anh giò đang con lối nè khác đặt mỗi đơn tháng có thể chừng chừng 2 triệu cùng nuôi gia đình nữa.

Theo Khuôn thời nghề nghiệp dị dạng nè cũng tần ập rất giàu… hiểm vì có người hẵng “khuất thiệt” khi căn cứ “ra chiều” mãi. Đó chính là trường hợp cụm từ ông Đặng Văn Biền, 53 giai đoạn, ở Tân Kiên (Bình Chánh, TP HCM), đơn trong suốt những bậc sư phụ cụm từ Khuôn.

Khuôn tường thuật, ông Biền nguyên khỏe mạnh mà chót tháng trước đột nhiên đổ bệnh hiểm nghèo rồi lăn đùng ra khuất. Đưa đám ông, giàu anh em “trong suốt nghề nghiệp” căn cứ biểu, tại ông ra chiều khuất giàu quá bởi cầm bị dốt khuất nổi xung buộc đi. “Nghề linh tâm tính, giò đùa đặt đâu chua ạ!”, anh Khuôn nghiêm vẻ phương diện.

Cũng theo anh Khuôn, mấy chủ trạnh áo quan, chủ hiệu dịch vụ an lụig khi hay tin ông Biền khuất thời nhớ tiếc hùi gia tộc vì giò biết “vía” chua ra công sao mà chỉ cần chua nằm trong suốt cỗ ván đơn đêm, hiệu đấy thời kì sau căn cứ nửa dãy ào ào.

Sau sự việc đơn “cùng nghiệp” trong suốt nghề nghiệp bị khuất thiệt, mỗi đơn đêm trước khi bước ra cỗ ván, Khuôn đền có nếp cắn hương, cúng vái chính… bản thân tao. Anh biểu, công cầm đặt tao phù trợ cho tao vì khi bước ra cỗ ván, dù thiệt hay ra chiều thời cũng đều là… người khuất. Lúc ấy vong linh tao sẽ phiêu diêu tứ lụi, căn cứ khấn khứa trước đặt cho nó…lành. “Cái nghề nghiệp nè hiểm tới tâm tính số mệnh bởi cầm căn cứ kiêng cữ cầm cho đứt ăn!”, khuôn thiệt thà tâm can.

Có nhẽ, nếu những ai ở trong suốt cảnh ngộ Khuôn mới thấu triệt hiểu cho cảnh ngộ cụm từ anh, người mà đêm đêm nếu chun vô cỗ ván nằm ngủ, nếm trải cảm giác ranh giới phong thanh giữa cõi thật và mơ, giữa sống và khuất.

Article By :