Chuyển trách nhiệm công tác tuyển sinh đại học về Vụ Giáo dục đại học

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có quyết định chuyển trách nhiệm công việc tuyển sinh ĐH,CĐ từ Cục Khảo thí và Kiểm định uy tín giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học.

Theo quyết định chuyển gia sư trách nhiệm từ Cục Khảo thí và Kiểm định quan hệ lâu dài giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học bao gồm:

Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, kết hợp với các cơ quan, hãng liên đới giúp Bộ trưởng về công việc tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng thuộc khuôn khổ điều hành nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Vụ Giáo dục đại học thực hiện xây dựng và trình Bộ trưởng xét duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công việc tuyển sinh; vun đắp, điều hành và giảng giải sử dụng phần mềm tuyển sinh;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi điều hành nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn Ủy ban quần chúng cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hành công việc tuyển sinh;

thực hiện các nghĩa vụ trong công việc tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh; Chủ trì, liên kết với các hãng liên quan trong công việc rà soát tuyển sinh đại học, cao đẳng.

liên kết với Thanh tra và các nhà sản xuất có liên quan trong việc thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng; phối hợp với Cục công nghệ tin tức và các hãng có liên đới trong việc xây dựng phần mềm xét tuyển đại học, cao đẳng.

Được biết, năm 2012, công tác tuyển sinh ĐH, CĐ cũng thuộc phận sự của Vụ Giáo dục ĐH và nội dung bổn phận này được chuyển sang Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ tháng 1-2012.

Nay, sau gần năm năm đảm nhận công việc tuyển sinh, Cục Khảo thí và Kiểm định quan hệ lâu dài giáo dục có nghĩa vụ bàn giao phần nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhiệm vụ để Vụ Giáo dục ĐH tiếp diễn thực hành.

======>>>> Xem thêm:

http://simso.edu.vn/gia-su-lop-9-trung-tam-viet-dia-chi-vang-giup-hoc-sinh-hoc-tot.ss

Nguồn: [email][email protected][/email] tổng hợp

Article By :