Đại sứ quán Việt Nam tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung

Hưởng tương ứng lãi kêu gọi mực tàu Đại bừa, cạc cán bộ, viên chức Đại bừa quán và cạc cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga hẵng sẵn sàng tắt hùn ít ra đơn ngày lương; đại diện cạc đoàn thể, doanh nghiệp và trưởng những cá nhân chủ nghĩa bà con Việt Nam tại Liên bang Nga hẵng đến tham lam tham dự và hùn những phần tiền đem chật tình trưởngm mực tàu những người con xa vùng, coi cho cùng bào tôi lưng bớt phần nào những thiệt hại, khó khăn trong suốt cược sống.

Theo ông Đoàn Khắc Hoàng, Chánh văn phòng Đại bừa quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cược vận cồn quyên ủng hộ cùng bào vùng Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt sẽ đã đặt đấu trong suốt thời kì đến và sẽ khởi cồn đến đông đảo bà con Việt Nam còn sinh sống, làm ăn trên khắp Liên bang Nga.

Số tiền quyên đặt sẽ sớm đặt dời bay nác đặt kịp thời hỗ trợ cùng bào và cũng sẽ đặt ban bố công khai trên cạc trang báo số phận mực tàu cọng cùng./.

Điệp Anh, Thành Phương/

Article By :