Gặp chàng trai Việt có vinh dự ăn trưa với Đức Giáo Hoàng

Quân có nói gì cùng ĐTC chẳng?

Sau mùng chào hỏi mực mình thời có vẻ chẳng khí bớt găng hơn. Mấy người còn lại bắt đầu hỏi Ngài mấy vố. Tôi có hỏi là: “Cha hy vẳng gì cho giới trẻ trong suốt cá sống hơi bị phức tạp bây giờ?”, Ngài bảo: “Hy vẳng gì á? Hy vẳng là cạc con chẳng công chết hy vẳng”.

Nói chung là mỗi đơn người chỉ đặt hỏi có đơn vố ôi thôi, có người chỉ nhai ôi thôi, chẳng hỏi gì trưởng. Ăn khúc trưởng nhúm chụp ảnh cùng ĐTC, mình cũng “bon chen” selfie cùng Ngài đơn bắt. Ăn trưa cùng ĐTC có đặt 45 phút, ăn khúc chúng mình nếu ra họp báo, bị hỏi đi hỏi lại mấy vố: ăn gì, nói gì, trưởngm giác thế nào, tại sao đặt lựa…

Bữa trưa có những hoa cầm?

Toàn bầy Ba Lan, có súp, bánh Pierogi (cái nào hơi chi bánh bột lọc mực Việt Nam), bánh ngọt và cà phê. Mỗi người có đĩa riêng, mà hầu như chẳng ai quan tiền bụng ăn uống, tranh thủ bàn bạc gì đặt cùng ĐTC đặt tí ti nào hay tí ti đấy.

Article By :