Giáo dục là lĩnh vực đứng bét bảng về vay vốn khuyến mại để đầu tư tăng trưởng

Giáo dục là lĩnh vực đứng bét bảng về vay vốn giảm giá để đầu cơ vững mạnh

Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng chỉ rõ, tổng vốn ODA và vốn vay gia sư lý  giảm giá cho giáo dục thời kỳ 2011-2015 phải chăng nhất trong Thống kê Con số của Chính phủ.

Theo Đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Lâm Đồng), nghị quyết 29 của Đảng về thay đổi theo hướng hiện đại căn bản và toàn diện giáo dục đã xác định rõ đầu tư cho giáo dục là đầu cơ tăng trưởng, được ưu ái đi trước trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội

bên cạnh đó, thực tế là đầu tư cho vững mạnh giáo dục thời kì qua được miêu tả trong Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội lại cho thấy đầu cơ cho giáo dục chưa thực thụ được ưu tiên trong các chương trình, chính sách.

Sau Hiến pháp 2013, sau quyết nghị 29 của Đảng thì có nhiều đề án được Chính phủ chủ trương vun đắp theo quyết nghị 44 tới bây giờ vẫn chưa được ban hành như:

Đề án cải cách cơ chế đầu tư giáo dục; Đề án canh tân cơ chế hoạt động, cơ chế vốn đầu tư và lương thuởng gắn với kết quả hoạt động của nhà sản xuất sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục;

Đề án huy động nguồn lực các đơn vị tư nhân trong và ngoài nước đầu cơ cho giáo dục công đoạn 2015 – 2020;

Đề án cách tân chính sách tương trợ, chính sách nguồn vốn cho các cơ sở vật chất giáo dục ngoài công lập.

Ông Hùng dẫn thí dụ: “Tổng vốn ODA và vốn vay giảm giá 930 triệu đô la Mỹ ký kết trong công đoạn 2011 – 2015 trong ngành giáo dục chỉ bằng 3,35% tổng trị giá ODA và vốn vay đã giao kèo, tức thị đứng ở hàng phải chăng nhất trong Thống kê Con số của Chính phủ.

Thống kê thẩm tra của Ủy ban vốn đầu tư Ngân sách của Quốc hội cũng chỉ rõ, một số bổn phận chi cho giáo dục đã được sắp đặt theo dự toán kinh phí nhưng nhiều năm không thực hiện, không đạt được dự toán như đã giao”.

Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng bắt buộc cần có chính sách cụ thể hơn nữa để giáo dục thực thụ là quốc sách hàng đầu. ảnh: Trần Tuấn.

tại sao lại có trạng thái này? Đại biểu Triệu Thế Hùng đưa ra 3 câu trả lời:

Một là Quốc hội đã dành vốn ngân sách cho giáo dục, nhưng có tiền mà không tiêu được, rất cạnh tranh trong thực hiện.

Hai là chính sách để đầu cơ cho giáo dục chậm được ban hành.

Ba là vốn ODA và các vốn đầu tư cho giáo dục không những chưa được ưu ái hàng đầu mà còn nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Nhà giáo giữ sự thiết yếu không thể xem nhẹ dẫn tới sự thành bại

Theo Đại biểu Hùng, phát xuất từ trạng thái đầu tư cho giáo dục tương tự, cử tri đề xuất Quốc hội và Chính phủ coi xét một số đề nghị sau:

nhanh nhất, tình hình nợ công cao đến mức gần trạm trần có ảnh hưởng trực tiếp tới việc cắt giảm đầu cơ công, nhưng bắt buộc Chính phủ vẫn phải đảm bảo ngân sách 20% và dành đầu tiên các nguồn đầu tư để khai triển đồng bộ theo yêu cầu của nghị quyết 29 đã đề ra.

Thứ hai, cần xác định rõ phạm vi và trọng điểm đầu cơ, bắt buộc quy định rõ đầu cơ cho giáo dục là tụ họp đầu tư cho các đơn vị quản lý có chuyên môn giảng giải giáo dục quốc dân gồm: Giáo dục mầm non; Giáo dục phổ thông; Giáo dục Đại học và Giáo dục nghề nghiệp.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và 5 thách thức cho Bộ trưởng Nhạ

Thứ ba, dành đầu tiên đầu cơ trong giáo dục cần thực hiện đúng theo Hiến pháp 2013 về chính sách học phí, học bổng và các đối tượng chính sách dành đầu tiên.

Khoản 3 Điều 61 Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước dành đầu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế đặc thù cạnh tranh.

ưu ái tiêu dùng, phát triển hào kiệt, tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hóa và học nghề.

Các ưu tiên về chính sách đầu tư cho giáo dục cần phải được đảm bảo công bằng và đồng đẳng trong hoạt động giáo dục.

đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho mai sau của đất nước. ảnh: Ngọc quang quẻ.

Thứ tư, song song với việc ban hành các quyết nghị của đề án đổi mới cơ chế đầu tư tài chính trong vững mạnh giáo dục như quyết nghị số 44 của Chính phủ, đã xác định thì cần sớm ban hành các văn bản quy phạm để quy định rõ ràng việc điều hành, tiêu dùng các nguồn đầu tư cho giáo dục.

Cần bảo đảm đầu tư đích thực công khai minh bạch, đích thực khiến cho chuyển biến tình hình giáo dục bây giờ.

xây dựng và ban hành kịp thời các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, lôi kéo các nguồn lực thị trấn hội đầu tư cho tăng trưởng giáo dục.

Thứ năm, bản chất của giáo dục là hoạt động của dạy và học. Để thay đổi theo hướng hiện đại căn bản toàn diện giáo dục, cần phải canh tân nhằm tăng tiến có bảo hành lâu dài tương tác giữa nhà giáo và người học.

“Nhà giáo giữ một tầm quan trọng không được lãng quên trong sự thành bại của sự nghiệp cách tân giáo dục.

cho nên, công tác phát triển hàng ngũ giáo dục là khâu đột phá. Cùng với việc thường xuyên giảng giải, bổ dưỡng nhà giáo thì Chính phủ cũng cần có những chính sách đãi ngộ, cam kết các điều kiện không thể lãng quên về vật chất và ý thức để nhà giáo thực hiện sự cần thiết và phận sự của mình.

Theo nhu cầu này thì cần nâng dần mức lương và phụ cấp nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo lương của nhà giáo phải nằm ở chừng độ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp”, ông Hùng đề nghị.

Cũng theo Đại biểu Triệu Thế Hùng, vững mạnh giáo dục là quốc sách bậc nhất và đầu tư cho giáo dục là đầu cơ cho tăng trưởng, nhiều nước trên toàn cầu đã thực hiện miễn học phí đối với giáo dục phổ thông, nhắc cả đối với một số nước đang lớn mạnh, nước nghèo.

Càng nghèo thì càng phải tính đến chuyện cho con trẻ đi học không mất tiền.

Ở nước ta, cử tri thấy có rất nhiều nguyên nhân để miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông, bài toán này hoàn toàn có thể giải được, vì chúng ta coi lớn mạnh giáo dục là quốc sách bậc nhất và nỗ lực để giáo dục là quốc sách hàng đầu một bí quyết đúng nghĩa.

======>>>> Xem thêm:

http://thegioixe.edu.vn/trung-tam-gia-su-ha-noi-cai-noi-tri-thuc-mon-van-de-con-ban-hoc-gioi-ngu-van.html

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Article By :