Hiệu trưởng ở Nghệ An kiến nghị thay thế Thông tư 30 để hạn chế nhầm lẫn

Dựa trên tư tưởng, nội dung basic của Thông tư 30 ngày nay, Bộ cần ban hành một Thông tư thay thế chứ không nên sửa đổi Thông tư 30 để giảm thiểu gây nhầm lẫn.

Ngày 27/8/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo giới thiệu Dự thảo sửa đổi Thông tư 30 về việc ban hành quy định giám định học sinh Tiểu học nhằm lấy quan niệm của các gia sư, chuyên gia, nhà quản lí giáo dục cũng như Phụ huynh  gia sư môn toán  học trò để ứng dụng việc đánh giá xếp loại học trò Tiểu học vào niên học 2016-2017.

Các thầy giáo chúng tôi tương đối vui vì Bộ đã thu nạp những quan niệm đóng góp của công luận, nhất là lực lượng các nhà giáo nhằm khắc phục những tránh của Thông tư 30.

Theo Thông tư 30 sửa đổi, học sinh được quyền nhận xét lẫn nhau về học tập, đoàn luyện… (Ảnh: tuoitre.vn).

Tại bài viết này, tôi xin được góp ý một số nội dung sau:

ban đầu, quy định giám định thường xuyên:

Theo tôi, các môn học Tiếng Việt, Toán, công nghệ, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc vẫn tiêu dùng điểm số để đánh giá thay vì ghi lời nhận xét bằng lời như hiện giờ nhằm kích thích học tập ở các em.

bên cạnh đó, cần tập trung chú ý sửa lỗi các bài tập. Đối với những bài chưa đạt điểm 5, gia sư cần chỉ dẫn, giúp đỡ cho các em hoàn tất, giảm thiểu cho điểm 2, 3, 4.

Các môn còn lại như công nghệ, Đạo đức… vẫn giám định bằng nhận xét nhưng chính yếu nhận xét bằng lời đề cập trực tiếp, khi thật cần thiết mới ghi nhận xét vào vở giảm thiểu khiến mất thì giờ của người dạy học.

Thứ hai, quy định đánh giá định kì kết quả học tập:

Các môn học và hoạt động giáo dục cần xếp thành 4 mức: A, B, C, D thay vì dự thảo xếp 3 mức A, B, C. nguyên nhân xếp 4 mức này mới tương ứng với 4 thang điểm: A: 9-10 điểm; B: 7-8 điểm, C: 5-6 điểm; D: Dưới 5 điểm.

chừng độ hình thành và phát triển năng lực, mức độ hình thành và tăng trưởng phẩm chất cần giữ nguyên như cũ: “Đạt” hoặc “Chưa đạt”, không nên xếp các loại A, B, C. lý do tôi và quý vị đang giám định công đoạn hình thành tăng trưởng phẩm chất và năng lực của học trò, chứ không hề xếp loại phẩm chất và năng lực các em theo kiểu các mức A, B, C.

Thứ ba, quy định số lần kiểm tra:

Theo Dự thảo sửa đổi, với lớp 4, 5: các môn học thẩm định bằng điểm số mỗi năm doanh nghiệp kiểm tra 4 lần (giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2 và cuối năm); với lớp 1, 2, 3 có 2 lần kiểm tra (cuối kì 1 và cuối năm).

Bộ Giáo dục sửa Thông tư 30, giải quyết những tránh, bất cập

Quy định như vậy là có lí, nguyên nhân vừa tiện cả đôi đường với đặc lót lòng lí lứa tuổi học trò, vừa để người dạy học, giảng đường nhất là bố mẹ các bạn học sinh mới biết được tiến độ học tập của từng em để có sự động viên học sinh học tập tiến bộ, viện trợ kịp thời các em chưa đạt so với bắt buộc chuẩn tri thức, kĩ năng.

ngoài ra, tôi thấy Dự thảo sửa đổi chưa khiến cho rõ mối quan hệ giữa điểm kiểm tra định kì (với các môn cho điểm) và các mức A, B, C.

Các mức quy định vẫn còn tương đối chung chung, khó khăn cho người dạy học trong việc lựa chọn xếp loại cho chuẩn chỉ, cho nên, cần quy định rõ hơn giữa việc lượng hóa các mức với các kết quả các bài rà soát định kì của học trò.

Thứ tư, về giấy tờ hồ sơ đánh giá:

Dự thảo quy định bao gồm học bạ, bảng tổng hợp kết quả giám định giáo dục của lớp. Bảng tổng hợp tiêu dùng để thay thế sổ theo dõi quan hệ lâu dài giáo dục cũ, ngoài ra, thầy cô giáo có sổ cá nhân để biên chép, theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh.

Quy định như vậy tôi thấy vẫn chưa gọn, chưa khoa học cũng như chưa giảm sức ép về biên chép hồ sơ cho thầy giáo.

Tôi xin đề xuất:

hồ sơ bao gồm 2 loại chính: Học bạ, Sổ theo dõi chất lượng (cải tiến mẫu gọn hơn). Còn bảng tổng hợp chỉ dành cho gia sư không chủ nhiệm dạy nhiều môn hoặc các môn năng khiếu. Sổ ghi chép cá nhân khuyến khích sử dụng chứ không phải bắt buộc hay để lớp học kiểm tra.

Học bạ: Cần quy định và ngoài mặt lại mẫu sao cho mỗi em học trò trong một năm học chỉ cần ghi nhận xét, đánh giá trên 2 trang thay vì 4 trang như ngày nay, như vậy vừa đảm bảo tính kỹ thuật, thuận tiện Nhìn vào so sánh kết quả giữa các kì vừa giảm thời gian ghi cho giáo viên.

Sổ theo dõi chất lượng: Thay bằng ghi nhận xét thường xuyên hàng tháng như hiện nay mỗi năm học thầy cô giáo sẽ có 4 lần nhận xét tương ứng với 4 lần rà soát theo định kì.

giả tỉ quy định như vậy, mỗi năm học các thầy cô giáo tham gia giảng dạy trong một lớp có 4 lần ngồi lại với nhau để giám định từng em học sinh. Qua mỗi lần thẩm định sẽ thông báo kịp thời cho bố mẹ các bạn học sinh biết được kết quả học tập và đoàn luyện của con em mình.

Thứ năm, về khen thưởng:

cô giáo ngóng trông Bộ điều chỉnh những gì ở Thông tư 30?

Dự thảo sửa đổi quy định việc khen thưởng gồm khen thưởng cuối năm và khen thưởng đột xuất.

Việc khen thưởng cuối năm có ba mức: học trò hoàn thành xuất sắc; học sinh hoàn tất tốt và học trò có thành tích vượt trội hoặc tiến bộ vượt trội. Quy định tương tự là rất cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hành so với Thông tư 30 hiện giờ.

bên cạnh đó, theo tôi số lần khen thưởng cho học trò nên thêm 1 lần nữa vào cuối kì 1 như quy định ngày nay, điều đó nhằm kịp thời động viên, động viên học tập các em trong từng quá trình học tập.

chung kết: Dựa trên tư tưởng, nội dung cơ bản của Thông tư 30 bây giờ, Bộ cần ban hành một Thông tư thay thế chứ không nên sửa đổi Thông tư. Có như vậy mới tránh sự nhầm lẫn giữa cái cũ với cái bổ sung, tạo được sự hợp lực trọn vẹn văn bản, tiện dụng trong việc hướng dẫn triển khai và công ty thực hiện có hiệu quả.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Article By :