Hoạt động đón Tết của cộng đồng người Việt Nam ở các nước

* Trong không khí vui tươi chào rước năm mới Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày vách lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại thủ đô Oen-linh-tơn, Đại bừa quán Việt Nam tại Niu Di-lân hãy tổ chức họp mặt cọng cùng. Tham tham lam dự, có đông đảo bà con kiều bào, đâm viên Việt Nam còn đâm mạngng và học tập tại Oen-linh-tơn và cạc đô thị phụ cận, cùng đơn mạng bạn bè Niu Di-lân.

* Tối 23-1, Đại bừa quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a tổ chức Tết cọng cùng, cùng sự tham lam tham lam dự ngữ cận 300 đại biểu là cán bộ cạc cơ quan đại diện Việt Nam, bà con Việt kiều, đâm viên, học trò còn công việc, học tập tại In-đô-nê-xi-a, cùng đại diện Đại bừa quán đơn mạng nác và tổ chức ở In-đô-nê-xi-a. Buổi lỡi đem tới không khí xuân rộn rã, yên ấm cùng cạc tiết mục nghệ thuật đậm chồng truyền thống do cạc đâm viên Việt Nam học tập tại In-đô-nê-xi-a biểu diễn, cùng cạc hoa ăn truyền thống ngữ dân tộc.

* Cùng ngày, tại TP Cô-bê, Hội người Việt Nam hãy tổ chức Tết cọng cùng rước Xuân Đinh Dậu cho cạc gia đình Việt kiều, tập sự đâm và du học trò Việt Nam đâm mạngng trong suốt khu vực TP Cô-bê. Tham tham lam dự sự kiện, có đại diện chính quyền, Hiệp họp giao lưu quốc tế, cạc Hội Hữu nghị Nhật – Việt khu vực Can-xai, thức giấc Hi-ô-gô, TP Cô-bê… Chương đệ trình nghệ thuật do cạc nghệ sĩ Nhật Bản, đâm viên Việt Nam còn học tập tại TP Cô-bê biểu diễn. Liên hoan ẩm thực cùng cạc hoa ăn truyền thống góp phần tạo cho nên không khí yên ấm ngữ nhát lỡi.

* Hơn 200 bà con Việt kiều, cán bộ, lưu học trò còn đâm mạngng, công việc và học tập tại I-xra-en cùng hòa chung không khí rước Tết cọng cùng rước Xuân Đinh Dậu do Đại bừa quán Việt Nam tại I-xra-en tổ chức. Đại bừa Việt Nam Cao Hoàng Quốc Hải phân vua vui vui mừng bay cọng cùng người Việt Nam tại I-xra-en liền thương xót thương, giúp nâng lầm rau và họp gia nhập đặt tầng lớp sở tại; hăng hái hưởng ứng giàu cược vận cồn ý nghĩa, thiết thực hướng bay quê hương.

Article By :