Kết quả PISA 2015: Việt Nam thuộc vị trí số 8/72 quốc gia về ngành nghề khoa học

Ngày 6/12/2016, doanh nghiệp liên minh và lớn mạnh Kinh tế (OECD) thông báo kết quả của các nước tham dự PISA 2015. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 8 về ngành khoa học trên tổng số 72 đất nước gia sư tiếng anh tham gia thẩm định.

Theo kết quả Pisa năm 2015, Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 72 quốc gia tham dự giám định. Chu kỳ PISA 2015, trọng tâm được giám định là ngành nghề công nghệ cho thấy:

– ngành công nghệ, Việt Nam thuộc vị trí số 8 (Top 10);

– lĩnh vực Toán học, Việt Nam Đứng thứ 22;

– ngành Đọc hiểu là 32.

So với trung bình kết quả của các nước OECD:

Ở lĩnh vực Khoa học: kết quả nhàng nhàng của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 525 điểm. Kết quả của học sinh Việt Nam cao hơn làng nhàng các nước OECD 31,4 điểm một bí quyết có ý nghĩa Báo cáo.

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả nhàng nhàng của tất cả các nước OECD là 490 điểm, của học sinh Việt Nam là 495 điểm. Kết quả kiểm định về sự dị biệt kết quả nhàng nhàng của hai mẫu độc lập cho thấy: kết quả của học trò Việt Nam cao hơn kết quả làng nhàng của OECD 5 điểm nhưng sự kiểm định cho thấy, sự dị biệt không có ý nghĩa Thống kê, tức thị kết quả Toán học của học sinh Việt Nam tương đương với điểm trung bình của OECD.

Ở ngành Đọc hiểu: Kết quả trung bình của tất cả các nước OECD là 493 điểm, của học trò Việt Nam là 487 điểm. mặc dù kết quả làng nhàng ngành nghề Đọc hiểu của Việt Nam phải chăng hơn làng nhàng của các quốc gia/vùng bờ cõi OECD 6 điểm nhưng sự kiểm định cho thấy, sự dị biệt không có ý nghĩa Con số, tức là kết quả Đọc hiểu của học trò Việt Nam tương đương với điểm nhàng nhàng của OECD.

Kết quả PISA 2015 cho thấy một số điểm nhấn về năng lực của học sinh Việt Nam ở ba lĩnh vực kỹ thuật, Toán học, Đọc hiểu. học trò Việt Nam có thể đáp ứng được các buộc phải của OECD trong thời kỳ hội nhập quốc tế, các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong bài thi PISA.

đặc trưng, kết quả Top 10 ở lĩnh vực khoa học đem đến cho Việt Nam một ý nghĩa cần phải có về sự lớn mạnh năng lực của học trò, số đông các em đã nắm vững tri thức kỹ thuật basic, phát huy được khả năng lập luận, giải thích và áp dụng kiến thức kỹ thuật vào khắc phục nhiều cảnh huống thực tại của cuộc sống. Một tỷ lệ học trò (gần 10%) đạt kết quả ở cấp độ năng lực kỹ thuật cao nhất (mức 5, 6) cho thấy lực lượng học sinh này đủ tự tín để khắc phục những tình huống công nghệ và khoa học phức tạp trong cuộc sống hiện đại.

Mẫu dò hỏi PISA 2015 của Việt Nam

quy trình, nhân viên kỹ thuật chọn mẫu do OECD chịu phận sự, Việt Nam cung ứng danh sách các cơ sở vật chất giáo dục có học sinh tuổi 15 cho OECD, OECD chọn trường, gửi danh sách trường về cho Việt Nam, Việt Nam Báo cáo danh sách học trò tuổi 15 gửi cho OECD; OECD chọn mẫu học sinh.

Theo danh sách chọn mẫu dò la chính thức PISA 2015, Việt Nam có 197 cơ sở giáo dục được chọn, trong đó có 01 trường nghề, 09 trọng tâm giáo dục thường xuyên, 04 trường phổ thông liên cấp (cấp 2 và cấp 3), 04 trường phổ thông dân tộc nội trú, 28 trường THCS và 150 trường THPT. Mỗi trường có 35 học trò tham gia và một số trường có số HS tuổi 15 ít hơn 35 em.

Sau khi giao dịch, OECD đồng ý cho Việt Nam lược bỏ 09 trường mẫu nhỏ, học sinh dưới 5 em tuổi 15. Tổng số mẫu trường tham gia khảo sát chính thức thực tiễn là 188 trường với 5.826 học trò trên toàn quốc. dò hỏi chính thức PISA chu kỳ 2015 diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 4/2015.

Việt Nam tham gia chu kỳ trước hết là PISA 2012, chính thức triển khai các hoạt động của PISA vào tháng 3 năm 2010; OECD đã công bố kết quả PISA 2012 vào tháng 12/2013; Việt Nam đã hoàn thành PISA chu kỳ 2015 và hiện tại đang tiếp diễn triển khai PISA chu kỳ 2018. Việt Nam tham dự PISA ngoài các mục đích chung giống như tất cả quốc gia khác, Việt Nam còn có các mục đích cụ thể sau:

tham gia PISA là một bước hăng hái hội nhập quốc tế về giáo dục; Góp phần đổi mới cách thức kiểm tra, giám định trên trường học và giám định trên diện rộng theo hướng thẩm định năng lực của học sinh; vững mạnh tư duy độc lập, sáng tạo trong học tập của học sinh và khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

tham dự PISA là bước chuẩn bị hăng hái cho lộ trình thay đổi tích cực giáo dục sau 2015, đổi thay chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng tăng trưởng năng lực của học sinh.

Kết quả của Việt Nam và các nước tham dự PISA 2015

 

Science (Khoa học)

Reading (Đọc hiểu)

Mathematics (Toán học)

Các nước

Điểm nhàng nhàng PISA 2015

Sự thay đổi so với chu kì trước

Điểm trung bình PISA 2015

Sự thay đổi so với chu kì trước

Điểm trung bình PISA 2015

Sự đổi thay so với chu kì trước

 

Mean

Score dif.

Mean

Score dif.

Mean

Score dif.

Điểm làng nhàng của OECD

493

-1

493

-1

490

-1

1. Singapore

556

7

535

5

564

1

2. Japan

538

3

516

-2

532

1

3. Estonia

534

2

519

9

520

2

4. Chinese Taipei

532

0

497

1

542

0

5. Finland

531

-11

526

-5

511

-10

6. Macao (China)

529

6

509

11

544

5

7. Canada

528

-2

527

1

516

-4

8. Viet Nam

525

-4

487

-21

495

-17

9. Hong Kong (China)

523

-5

527

-3

548

1

10. B-S-J-G (China)

518

m

494

m

531

m

11. Korea

516

-2

517

-11

524

-3

12. New Zealand

513

-7

509

-6

495

-8

13. Slovenia

513

-2

505

11

510

2

14. Australia

510

-6

503

-6

494

-8

15. United Kingdom

509

-1

498

2

492

-1

16. Germany

509

-2

509

6

506

2

17. Netheriands

509

-5

503

-3

512

-6

18. Switzerland

506

-2

492

-4

521

-1

19. Ireland

503

0

521

13

504

0

20. Belgium

502

-3

499

-4

507

-5

21. Denmark

502

2

500

3

511

-2

22. Poland

501

3

506

3

504

5

23. Portugal

501

8

498

4

492

7

24. Norway

498

3

513

5

502

1

25. United States

496

2

497

-1

470

-2

26. Austria

495

-5

485

-5

497

-2

27. France

495

0

499

2

493

-4

28. Sweden

493

-4

500

1

494

-5

29. Czech Republic

493

-5

487

5

492

-6

30. Spain

493

2

496

7

486

1

31. Latvia

490

1

488

2

482

0

32. Russia

487

3

495

17

494

6

33. Luxembourg

483

0

481

5

486

-2

34. Italy

481

2

485

0

490

7

35. Hungary

477

-9

470

-12

477

-4

36. Lithuania

475

-3

472

2

478

-2

37. Croatia

475

-5

487

5

464

0

38. CABA (Argentina)

475

51

475

46

456

38

39. Iceland

473

-7

482

-9

488

-7

40. Israel

467

5

479

2

470

10

41. Malta

465

2

447

3

479

9

42. Slovak Republic

461

-10

453

-12

475

-6

43. Greece

455

-6

467

-8

454

1

44. Chile

447

2

459

5

423

4

45. Bulgaria

446

4

432

1

441

9

46. United Arab Emirates

437

-12

434

-8

427

-7

47. Uruguay

435

1

437

5

418

-3

48. Romania

435

6

434

4

444

10

49. Cyprus1

433

-5

443

-6

437

-3

50. Moldova

428

9

416

17

420

13

51. Albania

427

18

405

10

413

18

52. Turkey

425

2

428

-18

420

2

53. Trinidad and Tobago

425

7

427

5

417

2

54. Thailand

421

2

409

-6

415

1

55. Costa Rica

420

-7

427

-9

400

-6

56. Qatar

418

21

402

15

402

26

57. Colombia

416

8

425

6

390

5

58. Mexico

416

2

423

-1

408

5

59. Montenegro

411

1

427

10

418

6

60. Georgia

411

23

401

16

404

15

61. Jordan

409

-5

408

2

380

-1

62. Indonesia

403

3

397

-2

386

4

63. Brazil

401

3

407

-2

377

6

64. Peru

397

14

398

14

387

10

65. Lebanon

386

m

347

m

396

m

66. Tunisia

386

0

361

-21

367

4

67. FYROM

384

m

352

m

371

m

68. Kosovo

378

m

347

m

362

m

69. Algeria

376

m

350

m

360

m

70. Dominican Republic

332

m

358

m

328

m

 

Kết quả của Việt Nam so với điểm làng nhàng của OECD ở 3 ngành nghề khoa học, Đọc hiểu và Toán học:

PISA là tên gọi tắt của Chương trình thẩm định học sinh quốc tế, do OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới) khởi xướng và chỉ đạo. PISA là chương trình giám định học trò có quy mô lớn nhất trên thế giới ngày nay. Việt Nam tham gia PISA chu kỳ ban sơ năm 2012, đã hoàn tất chu kỳ PISA 2015 và đang tiếp diễn khai triển PISA 2018.

Đối tượng giám định là học sinh độ tuổi 15, độ tuổi chấm dứt quá trình giáo dục yêu cầu ở hồ hết tất cả các nước. PISA tụ họp đánh giá năng lực của học sinh ở ba ngành nghề chính là Đọc hiểu, Toán học và công nghệ. Đến chu kỳ PISA 2012 đã tăng trưởng thêm một số lĩnh vực thẩm định tự chọn như giám định năng lực khắc phục vấn đề, thẩm định khả năng tài chính, đánh giá năng lực tiêu dùng kỹ thuật thông tin. Đến chu kỳ PISA 2018 vững mạnh thêm thẩm định năng lực công dân thế giới. PISA ở những chu kỳ đầu thực hành bài thi trên giấy, từ chu kỳ 2012 đã có thêm hình thức đánh giá trên máy tính. hiện tại, đến chu kỳ PISA 2015, 2018 chỉ còn khoảng 10 nước dùng bài thi trên giấy.

======>>>> Xem thêm:

https://giasutoan.info/gia-su-tai-quan-ha-dong/

Nguồn: [email][email protected][/email] tổng hợp

 

Article By :