Mục kích Quân đội Việt Nam diễn tập tại Thái Lan

Hồi giữa tháng 10, Quân nhóm Nhân dân Việt Nam hỉ dự cá diễn xếp FTX 2016 tại Thái Lan cùng 18 nhà nác trên thế giới.

TIN LIÊN QUAN

  • Ngạc nhiên xê ri vũ khí, khí giỏi rành bầy Việt Nam chế tác
  • Mãn mác bầy nhân Việt Nam đọ giỏi văng AK, PKMS, K54
  • Sputnik: Việt Nam đương đại hóa ắt máy bay An-2?

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan

Vừa qua, cán bộ, nhóm viên Tiểu đoàn Công binh phẩy ngăn 93 (Bộ Tham chước, Binh chủng Công binh) cùng cùng lực cây Hóa học và Quân y đại diện cho Quân nhóm dân chúng Việt Nam

hỉ dự cá Diễn xếp FTX 2016 tại Thái Lan. Đây là cá diễn xếp thật binh tương ứng cứu sụp đâm đánh đệ trình, chừng chừng cứu hộ, cứu nàn và tương ứng cứu bầy y mực 10 nác ASEAN và 8 nác đối xử tác (ADMM+). Ảnh: Các lực cây chuẩn bị thật hành ta nhiệm mùa.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan

Với sự chuẩn bị chu đáo và ý thức cầm cao trong suốt quá đệ trình diễn xếp, danh thiếp cán bộ, nhóm viên Quân nhóm dân chúng Việt Nam hỉ biểu hiện đặt khả năng tương ứng cứu sụp đâm đánh đệ trình, chừng chừng cứu hộ, cứu nàn. Qua diễn xếp hỉ để lại hình hình đặt xinh mực Quân nhóm dân chúng Việt Nam trong suốt mắt bạn bè quốc tế; cùng thì khẳng định, Quân nhóm dân chúng Việt Nam sẵn sàng san sẻ kinh nghiệm, cũng như dự xử lý danh thiếp sự cố thảm họa, thiên tai và bầy y cùng danh thiếp nhà nác trên thế giới. Ảnh: Lực cây hóa học và bầy y triển khai tiêu độc, vô trùng tại khu vực xảy ra sự cố.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan

Lực cây đánh binh cơ cồn đến khu vực sụp đâm.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan

Triển khai chừng chừng nàn nhân.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan

Lực cây Công binh, hóa học, bầy y mực Việt Nam cùng kết thích hợp thật hành ta nhiệm mùa.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan

Sẵn sàng rước dấn nàn nhân bị nàn trường đoản cú nhà cao chừng.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan-Hinh-8

Phối thích hợp cùng lực cây cứu hộ nác bạn đem nàn hiền trường đoản cú trên chừng cao xuống cáu.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan-Hinh-9

Đưa người bị nàn xuống cạ hệ thống ròng rọc và hệ thống máng sạt

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan-Hinh-10

Tiến hành ta sơ cứu ban sơ cho nàn nhân.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan-Hinh-11

Giải cứu nàn nhân đắt kẹt trong suốt gò đâm nát.

Muc kich Quan doi Viet Nam dien tap tai Thai Lan-Hinh-12

Lực cây đánh binh Việt Nam tiến hành ta tương ứng cứu danh thiếp nàn nhân.

VietBao.vn
Article By :