Theo dự thảo Quy chế thi THPT đất nước 2017, Bộ GD&ĐT quy định rõ đối tượng được dự thi, điều kiện để dự thi và tổ chức đăng ký dự thi mà thí sinh cần lưu ý.

Những thí sinh nào đủ điều kiện dự thi đất nước 2017?

Theo dự thảo Quy chế thi THPT gia sư văn  đất nước 2017, Bộ GD&ĐT quy định rõ đối tượng được dự thi, điều kiện để dự thi và doanh nghiệp đăng ký dự thi mà thí sinh cần lưu ý.

 

Người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT” trong năm tổ chức kỳ thi;

Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Điều kiện dự thi

Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp phần đông, đúng giấy má, đúng thời hạn các hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

Đối tượng theo quy định trên còn phải cam kết các điều kiện được thẩm định, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ làng nhàng trở lên, học lực không bị xếp loại kém.

Những thí sinh nào đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia 2017? (Ảnh: Thùy Linh)

Riêng đối với người học GDTX thuộc diện chẳng hề xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không đề nghị xếp loại hạnh kiểm.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định (Các đối tượng dự thi không chỉ cần khoảng bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp phần đông, đúng giấy tờ, đúng thời hạn các chứng từ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định) còn phải xin hứa các điều kiện:

– Đã tốt nghiệp trung học cơ sở vật chất (THCS);

– Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, cam đoan khi lấy điểm bài rà soát thay cho điểm nhàng nhàng môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định trên.

– Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp phường nơi cư trú công nhận có đủ nhân cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm trang chấp hành chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trọng tâm GDTX (gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi doanh nghiệp chuẩn y giấy tờ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải ban bố công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Đăng ký dự thi

học trò đang học lớp 12 được đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi.

Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định. hãng nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi có phận sự thực hành các trách nhiệm theo quy định.

công bố thêm nhiều điểm mới dự trù có trong kỳ thi đất nước 2017

(GDVN) – Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế thi THPT quốc gia lần 2 với nhiều điểm cách tân so với kỳ thi năm trước liên quan đến quyền lợi, phận sự của thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu phận sự chỉ dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập tin tức thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển giấy tờ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở GD&ĐT;

Sở GD&ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT;

Bộ GD&ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc.

thủ tục đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

Đối với học sinh đang học lớp 12:

– 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

– Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 bì thư đã dán sẵn tem và ghi rõ liên hệ liên lạc của thí sinh.

Đối với thí sinh tự do, ngoài các giấy tờ quy định phải có thêm:

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Giấy xác nhận của UBND cấp phố nơi cư trú theo nội dung quy định; giả như thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

– Giấy công nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định.

– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

– Giấy công nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước công nhận.

hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:

02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ liên hệ giao thông của thí sinh.

Khi hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự thi, giả sử phát hiện có lầm lẫn, sai sót, thí sinh phải ban bố kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm hồ sơ dự thi để tu sửa, bổ sung.

======>>>> Xem thêm:

http://dulich360.edu.vn/gia-su-lop-2-uy-tin-chat-luong-hieu-qua/

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Article By :