Tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam ở Moscow, Nga

Dịp hắn chót bằng qua, đặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, nằm trong suốt phạm vi chương đệ trình hoạt động Đoàn hạng Chi đoàn niên học 2016-2017, đơn cá thi và cũng là giao lưu văn nghệ trong suốt cạc bạn trẻ Việt Nam thoả đặt tổ chức đồng tên gọi “Nhân tố Bí ập Trường RUDN” (“RUDN – X Factor”).

Một chẳng khí thực bá trẻ, sinh động đồng những tiết mục múa, ca mà mở mùng là đơn tiểu phẩm hài… đặt rồi xoi suốt lúc thi là những lãi dẫn đặt kết đấu qua mùng hài kịch “rất sinh viên” ấy. Với 14 tiết mục “từ biên, từ diễn” mà cũng rất tiến đánh phu trưởng bay dàn tham dựng nghệ thuật, trang phủ phục lầm âm thanh, ánh sáng hạng sàn diễn… chương đệ trình nghệ thuật hạng cạc sinh viên, và nghiên cứu sinh diễn ra khá ấn tượng.

Bí thơ Chi đoàn Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Hàng năm, Chi đoàn dài RUDN đã thơờng đấu tiếp và pca huy những truyền thống đặt xinh qua cạc hoạt động văn hóa, văn nghệ và năm nay cũng chẳng là ngoại ngọc trai, chúng ta tổ chức cá thi RUDN X-Factor 2016. Đây là sân chơi hữu dụng đặt cạc bạn sinh viên, thạc sỹ, nghiên cứu sinh còn sinh mạngng, học tập tại RUDN có dịp học tập, giao lưu, đồng thì pca triển phong trào văn nghệ hạng RUDN”.

Chương đệ trình thoả cuốn sự tham dự hạng toàn thể sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh còn nghiên cứu và học tập tại dài Đại học Tổng thích hợp hữu hảo cạc dân tộc Nga (RUDN). Nhiều bạn sinh viên cạc nác còn theo học tại đây cũng vui vẻ tham lam tham dự và đồng giao lưu đồng những người bạn thân bòn người Việt. Một mạng đại diện cạc chi đoàn, đoàn thể, đơn vị tiến đánh tác trong suốt địa bàn Moscow cũng đến tham lam tham dự và hùn vui đồng những tiết mục văn nghệ sinh động.

Article By :