Trung Quốc xuất bản sách về “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn

Tham tham gia lúc Tọa đờm có Đại bừa Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, ban lãnh tôn giáo Viện nghiên cứu báo chí xuất bản, đại diện Văn buồng Hợp tác Quân Uỷ Trung ương Đảng, Hội Hữu nghị đối xử ngoại dân chúng đồng giàu con cháu mực danh thiếp Tướng lĩnh lão vách.

Phát bảo tại Toạ đờm Đại bừa Đặng Minh Khôi khẳng định, thu hút sách trên đặt ra đời đúng ra cơ hội kỷ niệm 60 năm ngày chết mực Tướng Nguyễn Sơn (21/10/1956-21/10/2016), cũng là cơ hội Trung Quốc long trọng kỷ niệm 80 năm cá Vạn lý Trường chinh mực Bát bại lộ bầy, là đơn sự trùng hợp mà có ý nghĩa sâu sắc đối xử cùng thế cá hoạt động mực Lưỡng quốc Tướng bầy Nguyễn Sơn- Hồng Thủy.

Việc thu hút sách nào nằm trong suốt xê ri sách xuất bản trong suốt chương trình “Năm tháng đỏ” viết lách bay những nhà danh thiếph mệnh tiền bối xuất sắc mực Nhà nác Trung Quốc bảo hiện sự trân trọng mực Đảng và Nhà nác Trung Quốc đối xử cùng tắt hùn mực Tướng Nguyễn Sơn cho danh thiếph mệnh Trung Quốc. Tài hay, trí óc, bụng anh dũng, sự nhiệt liệt, kiên định danh thiếph mệnh mực ông hẵng để lại dấu ấn sâu đậm trong suốt tâm khảm giàu người.

Lãnh tôn giáo Viện Nghiên cứu báo chí xuất bản Trung Quốc cho biết, kè những góc coi, hình thức đặc biệt, chứa đựng giàu ái tình cảm, ái tình cơ thể, xê ri sách đặt xuất bản theo chương trình “Năm tháng đỏ” đặt tường thuật lại lịch sử, tường thuật lại ý thức quật cường mực những nhân vật hẵng đi ra sử sách, nêu cao ý thức từ cường dân tộc, chẳng dừng phấn đấu, vươn lên trong suốt gian khổ, đây cũng chính là ý thức mà danh thiếp đời trẻ tương lai cần kế thừa.

Article By :